Productiviteit

Productiviteit

SERVICE OVERVIEW

Persoonlijke effectiviteit en productiviteit is van cruciaal belang voor elke verkoper. Een verkoper kan goed zijn in het beheersen van het verkoopproces, maar heeft hij voldoende tijd om alle taken uit te voeren? Maakt hij de juiste keuzes die duurzaam leiden tot meer omzet?

Onze unieke aanpak voor productiviteit maakt daarin het onderscheid. We helpen de accountmanager om de juiste beslissingen te nemen over welke activiteiten voorrang hebben bij het behalen van persoonlijke doelen en organisatiedoelstellingen. Dit kan zowel op kwaliteit zijn als op omzet of marge voor de organisatie.

Productiviteitspad:

1.      Feiten: Hoe sta je er nu voor?

2.      Doelen: Wat wil je bereiken?

3.      Obstakels: Wat blokkeert je succes?

4.      Oplossing: Wat moet je doen om die obstakels te overwinnen?

5.      Emotie: Wat is je innerlijke drive om je obstakels te overwinnen?

Veranderpad

1.      Wat zijn voor jou de belangrijkste obstakels met de hoogste productiviteit?

2.      Hoeveel resources vragen het overwinnen van deze obstakels van je?

3.      Hoe groot is de uitdaging voor jou per obstakel?

4.      Hoe groot is je eigen vermogen om deze obstakels te overwinnen?

5.      Welke acties zijn ervoor nodig om de uitdaging voor jou te vergroten/verkleinen?

6.      Welke acties zijn er nodig om je eigen vermogen te vergroten/verkleinen?

7.      Afspraken met jezelf en je omgeving maken voor de uitvoering van die acties

Bovenstaande aanpak is uiterst effectief omdat het uitgaat van de theorie van Productieve Spanning. De medewerker voelt een sterke innerlijke drive om de doelen te behalen en krijgt de tools die het voor hem makkelijk maken om de noodzakelijke acties uit te voeren. Hierdoor komt de medewerker in zijn / haar kracht en zal zich beter kunnen concentreren op de taken die voor hem belangrijk zijn om succesvol te worden en krijgt een gevoel van controle en regie over zijn eigen werk.