Salesproces design

Salesproces design

SERVICE OVERVIEW

Salesorganisaties zijn vaak in decennia gegroeid tot wat ze zijn. Vaak zijn ze opgebouwd uit verschillende ideeën van de medewerkers die hierbij zijn betrokken. Soms lopen er verschillende processen en methodieken door elkaar als gevolg van fusies. Ook is het mogelijk dat de salesbenadering van 10 jaar geleden niet meer up-to-date is voor de huidige marktomstandigheden of het nieuwe productportfolio.

Sales Commando helpt organisaties om deze processen in kaart te brengen en waar nodig te optimaliseren. We zullen daarbij niet het hele proces opnieuw ontwerpen of een compleet nieuw saleshandboek samenstellen op basis van onze criteria. Het geheim is om te werken met de huidige processen, snelle verbeteringen te formuleren op basis van onze praktijkervaring en deze verbeteringen afzonderlijk voor de verschillende stappen en afdelingen binnen het proces te veranderen.

De medewerkers zullen hierdoor de verandering beter begrijpen en ze zullen snel het resultaat ervaren van de nieuwe werkwijze. Door alle medewerkers te betrekken bij het vormgeven en het uitvoeren van de verbetering zal niet alleen een optimaal proces worden ontwikkeld die uniek is voor uw organisatie, maar ook het draagvlak en de acceptatie van de veranderingen zal maximaal zijn door onze aanpak.

Niet ons proces staat centraal, maar uw succes.